Informazio batzordeak

Ogasuna eta Ondarea (Kontu eta Barne Erregimen Batzorde Berezia)

Lehendakaria: Eugenio Mendikote Carpintero jauna

Pertsonal, Sustapen Ekonomikoa, Obrak eta Zerbitzuak

Lehendakaria: Iñigo de Loyola Ortuzar Angulo jauna

Hirigintza eta Ingurumena

Lehendakaria: Gustavo Lanbarri San Martín jauna

Kultura eta Kirola

Lehendakaria: Unai Elosegi Crecente jauna

Gizarte Ekintza eta Euskara

Lehendakaria: Xandra Acosta Varela andrea

Haurtzaroa, Gazteria eta Berdintasuna

Lehendakaria: Ane Zabala López andrea