Udal informazio zerbitzua WhatsApp bidez

INPRIMAKI HAU BIDALTZEN DUZUNEAN PRIBATUTASUN POLITIKA ONARTZEN ARI ZARA (KONTSULTA EZAZU TESTU OSOA ORRI HONEN BEHEALDEAN)
Izena *
Abizenak *
N.A.N. *
Jaiotze data *
Sexua *
Helbidea *
Telefonoa *

Datuen Babeserako Politika

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikulua betetze aldera (horren arabera datuak biltzean informazioa izateko eskubidea arautzen da), informazio hau eman behar dizugu: zuk emandako datu pertsonalak ZIERBENAKO UDALAREN ardurapean dagoen fitxategi batean sartuko dira. Fitxategi hori Datuak Babesteko Espainiako Agentzian behar bezala izena emanda dago. ZIERBENAKO UDALAK bermatzen du emandako datuak isilpean eta segurtasunez gordeko direla, gordetzearen helburua izango dela komunikazio, informazio eta administrazio lanak kudeatzea, eta ez dela aurreikusten hirugarrenei datuak uztea.

Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo baliogabetzeko eskubideak gauzatu ahal dituzu, Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan eta bat datorren gainerako araudian ezarrita dauden baldintzetan. Horretarako, ALDAPA 1, 48508 ZIERBENA (BIZKAIA) helbidera jo behar duzu.

Edozein kasutan, erabiltzaileak izango du emandako datuen egiatasunaren azkeneko erantzukizuna. ZIERBENAKO UDALAK, bere aldetik, datu faltsuak eman dituen erabiltzaile oro erregistratutako zerbitzutik kanpo uzteko eskubidea izango du, egokiak izan daitezkeen gainerako akzio legalei kalterik egin gabe.