Etxebizitza

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak udalerrian eta autonomia-erkidegoan etxebizitzarekin (sarrera, alokairua, eskuratzea, birgaitzea, eraginkortasun energetikoa eta arraitasuna, etab.) erlazionaturik dauden giza eskubidei eta baliabidei buruzko sentsibilizazio, informazio, balioztatze eta orientabide zerbitzuak eskaintzen ditu. Honek Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte zerbitzuen sistemarako sarrera koordinatzen eta kudeatzen du.

Zerbitzuak:
1. Etxebizitzaren Sari Osagarria bezalako laguntzetarako informazio eta tramitazioa.
2. Ekonomia-sariko tramitazioa:
a. Udalekoak: larrialdietarako udal laguntzak, oztopo arkitektonikoak kentzeko diru-laguntzak.
b. Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Estatuko Gobernua: banakako etxebizitzak edo komunitateko atalak birgaitzeko laguntzak, etab.
3. Udalerriko nagusien etxebizitzetan ke eta gas detektagailuen instalazioen eta mantenimenduen programa.
4. Etxebideko espedienteen eta eskaeren tramitazioa.

  • Etxebide - Euskal Etxebizitza Zerbitzua

Kontaktua

Gizarte Sailarekin harremanetan
jartzeko informazioa:

Ordutegia: astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 15:00etara
Helbidea: San Román auzoa, 6B
Telefonoa: 94 636 60 07
Faxa: 94 636 55 50
Aurretiko deiko eskaera:
astelehenetik ostiralera,
9:00etatik 13:00etara
Posta e.: gizarte-langilea@zierbena.net