Albisteak

 
Udal zergak likidatzeko eta ordaintzeko betebeharrak atzeratzen dira (Ibilgailuen gaineko Zerga barne) alarma egoera amaitzen denetik zenbatzen hasita hamabost (15) egun beranduagora arte.